Thursday, November 13, 2008

Mayo Pa!MAYO PA ang kalendaryo may date
MAYO PA ang hersheys may kisses
MAYO PA ang probability may chance

te ang iban nga tawo ya? wala!

MAYO PA ang telepono gina hello
MAYO PA ang film gaka develop
MAYO PA ang typewriter gaka type-an

te ang iban nga tawo ya? wala

MAYO PA ang exams gina sabat
MAYO PA ang problema gina panumdum
MAYO PA ang assignment gina puli

te ang iban nga tawo ya? wala!

MAYO PA ang panyo maihiram sa nawong
MAYO PA ang baso gaka dampian sg bibig
MAYO PA ang ulunan gina hakos kung gab.i

te ang iban nga tawo ya? hindi pwede!

MAYO PA ang sala kay makita
MAYO PA ang espiyo kay pirme gna lantaw
MAYO PA ang pag ginhawa kay gna laot

te ang iban nga tawo ya? wala!!!!

MAYO PA ang kanta kag lyrics gina upod
MAYO PA ang pilas gina halungan
MAYO pa ang isda sa pala pala gina kuyaban

te ang iban nga tawo ya? wala!

MAYO PA kotse MAhal
MAYO PA ang lungs lapit sa heart

te ako ya wala!!!

MAYO PA ang WALA kay ara tanan.........

No comments: